Podkarpackie Zapytania ofertowe DZ.081.1.12.2023 Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” etap II

DZ.081.1.12.2023 Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” etap II

Kolbuszowa, 29 maja 2024 r.

DZ.081.1.12.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” etap II, numer sprawy DZ.081.1.12.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozprowadzenie linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn. „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 

  1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
  2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
  3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF