Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.21.2023 DOSTAWA PUSTAKÓW BETONOWYCH NA PODMURÓWKĘ CHAŁUPY GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

R.261.21.2023 DOSTAWA PUSTAKÓW BETONOWYCH NA PODMURÓWKĘ CHAŁUPY GARNCARSKIEJ W RAMACH ZADANIA LASOWIACKIE GARNCARSTWO

Kolbuszowa, 10 listopada 2023 r.

R.261.21.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa pustaków betonowych na podmurówkę chałupy garncarskiej w ramach zadania Lasowiackie garncarstwo”, nr sprawy R.261.21.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pustaków betonowych na podmurówkę chałupy garncarskiej w ramach zadania pn. „Lasowiackie garncarstwo” zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

  1. Pustak betonowy 8 działowy o wymiarach 0,24x0,24x0,60 z elementem wzorniczym na zewnątrz(na jednym dłuższym boku) pustaka – wymiary boku 0,24x0,60 – 75szt.
  2. Pustak betonowy 8 działowy o wymiarach 0,24x0,24x60 bez elementu wzorniczego, na ściany wewnętrzne – 18 szt.
  3. Pustak betonowy 8 działowy narożny o wymiarach 0,24x0,24x60 z elementem wzorniczym na zewnątrz (na jednym dłuższym boku) i na czole pustaka (na jednym krótszym boku). Wymiary czoła pustaka 0,24x0,24 oraz boku pustaka 0,24x0,60 -7 szt.

Element wzorniczy pustaka betonowego należy wykonać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

1. Załącznik nr 1 - Element wzorniczy pustaka betonowego,

2. Załącznik nr 2 - Propozycja cenowa,

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF