Podkarpackie Zapytania ofertowe DZ.081.1.8.2023 LEN U LASOWIAKÓW Z SANDOMIERSKIEJ PUSZCZY

DZ.081.1.8.2023 LEN U LASOWIAKÓW Z SANDOMIERSKIEJ PUSZCZY

Kolbuszowa, 10 listopada 2023 r.

DZ.081.1.8.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy” numer sprawy DZ.081.1.8.2023

 

Przedmiotem zamówienia jest remont stodoły z Woli Zarczyckiej usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • Remont posadzki w sąsieku lewym,
  • Remont posadzki w sąsieku prawym,
  • Remont posadzki na boisku,
  • Drenaż stodoły z odprowadzeniem do rowu,
  • Wymiana strzechy na wypuście dachu od strony południowej.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,
  2. Załącznik nr 2 – Rzut przyziemia stodoły,
  3. Załącznik nr 3 – Przebieg drenażu,
  4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy,
  5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania PDF