Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zakup i dostawa 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w PE MKL

Kolbuszowa, 24 czerwca 2024 r.

R.261.1.2024

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

„Zakup i dostawa 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.1.2024.

 

W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę 700 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek i rogówek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu:

 • łodygi powinny być niepołamane i powiązane w wiązki: tzw. „snopki”;
 • waga jednego snopka powinna wynosić ok. 7 kg (+/- 1,0%);
 • pojedynczy – „snopek” powinien być związany sznurkiem, a jego obwód powinien wynosić  ok. 1,10 m natomiast średnica u podstawy ok. 0,40m;
 • pojedynczy – „snopek” powinien mieć długość min. 1,50m do 1,60m, być związany dwoma sznurkami i przygotowany do transportu.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Propozycja cenowa

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

A.261.6.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Kolbuszowa, 13 czerwca 2024 r.

 

A.261.6.2024

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.6.2024.

 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

  Załącznik nr 2_1 - Projekt budowlany - do pobrania PDF

  Załącznik nr 2_2 - Projekt wykonawczy 

    Załącznik nr 2_2_1 - Architektura - do pobrania PDF

    Załącznik nr 2_2_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

    Załącznik nr 2_2_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załącznik nr 3 – STWiOR

  Załącznik nr 3_1 - Architektura - do pobrania PDF

  Załącznik nr 3_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

  Załącznik nr 3_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załącznik nr 4 – Przedmiary robót

  Załącznik nr 4_1 - Architektura - do pobrania PDF

  Załącznik nr 4_2 - Instalacje elektryczne - do pobrania PDF

  Załącznik nr 4_3 - Zabezpieczenie techniczne - do pobrania PDF

Załacznik nr 5 - Wzór umowy 

Zmiana treści zapytania ofertowego - do pobrania PDF

 

K.53.2.2024 Konserwacja obrazu Memento Mori

Kolbuszowa, 12 czerwca 2024 r.

K.53.2.2024

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

Konserwacja obrazu Memento Morinumer sprawyK.53.2.2024.

Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Memento Mori z uwzględnieniem wymiany ramy obrazu na stylizowaną.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Program prac konserwatorski
 2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4– Wzór umowy

 

DZ.081.1.12.2023 Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” etap II

Kolbuszowa, 29 maja 2024 r.

DZ.081.1.12.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. „Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozprowadzeniem linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” etap II, numer sprawy DZ.081.1.12.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozprowadzenie linii wewnętrznej dla punktów świetlnych i gniazd hermetycznych dla stodoły z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizowanego w ramach zadania pn. „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy”.

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF

 

 

K.53.1.2024 Konserwacja obrazu Memento Mori

Kolbuszowa, 28 maja 2024 r.

K.53.1.2024

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.

Konserwacja obrazu Memento Morinumer sprawyK.53.1.2024.

 

Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu Memento Mori z uwzględnieniem wymiany ramy obrazu na stylizowaną.

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Program prac konserwatorski
 2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna
 3. Załącznik nr 3 – Propozycja cenowa
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania PDF

 
Więcej artykułów…