Podkarpackie O nas

O nas

 

Misją Muzeum jest zachowanie dla następujących po sobie pokoleń świadectwa i obrazu ich tożsamości poprzez badanie i dokumentowanie uwarunkowań, wpływów i zjawisk dorobku kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie jego materialnych świadectw.

 

Muzeum w Kolbuszowej zostało otwarte dla zwiedzających w 1959 r. Na początku było placówką prowadzoną społecznie przez kolbuszowskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury, jako Muzeum Regionalne Lasowiaków. Po upaństwowieniu w 1971 r. statutowy obszar działania został określony zasięgiem zamieszkania dwóch grup etnograficznych – Lasowiaków i Rzeszowiaków (obecnie cała północna część województwa podkarpackiego); wkrótce też zmieniono nazwę na Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

mapka etno

Najważniejszą ekspozycją jest Park Etnograficzny otwarty w 1978 r. Prezentuje dwie wsie lasowiacką i rzeszowską z przełomu XIX i XX wieku. Zgromadzono w nim ponad 80 obiektów architektury drewnianej, a także liczne sprzęty, narzędzia oraz inne przedmioty obrazujące życie codzienne mieszkających w nich niegdyś ludzi. Do ciekawych obiektów należą zespół wiatraków, młyn wodny, olejarnia, budynek szkoły i karczmy wiejskiej, remiza strażacka z wystawą dawnego sprzętu pożarniczego, a także okazały kościół p.w. Św. Marka Ewangelisty z Mielca-Rzochowa.