Podkarpackie Kierownictwo

Kierownictwo

 

Jednostką kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy, kierując się wskazówkami Rady Muzealnej.

Podstawą działania jest plan opiniowany przez Radę Muzealną.

Finansowanie działalności odbywa się ze środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

 

Kierownictwo Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:

 

Dyrektor  – mgr Katarzyna Dypa

Z-ca Dyrektora – mgr Artur Plizga

Główna Księgowa – mgr Anna Stanisławska

Poprawiony (środa, 04 stycznia 2023 15:01)