Podkarpackie Działalność

Działalność

 

Głównym zadaniem Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest gromadzenie oraz opracowywanie zbiorów w zakresie etnografii, historii, sztuk plastycznych i ludowego rzemiosła artystycznego z określonego statutem terenu etnograficznego Lasowiaków i Rzeszowiaków.

 

Do pozostałych zadań należy:

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej życia społecznego mieszkańców wsi i małych miasteczek grup etnograficznych Lasowiaków i Rzeszowiaków;
  • przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja muzealiów;
  • organizacja oraz utrzymanie wystawy stałej budownictwa architektury drewnianej w Parku Etnograficznym;
  • organizacja wystaw stałych oraz czasowych;
  • udostępnianie zbiorów dla celów naukowych oraz edukacyjnych;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej realizowanej poprzez lekcje muzealne, prezentacje, odczyty prowadzone w Parku Etnograficznym i w szkołach oraz organizację konkursów dotyczących zwyczajów i obrzędów ludowych;
  • prowadzenie działalności promocyjnej i popularyzatorskiej, realizowanej m.in. poprzez organizację imprez folklorystycznych; prowadzenie działalności wydawniczej;
  • opracowywanie opinii i ocen oraz udzielanie informacji w zakresie swojej działalności;
  • współpraca z innymi instytucjami o podobnych zadaniach