Podkarpackie Dokumentacje kontroli

Dokumentacje kontroli


Dokumentacje kontroli znajdują się w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Forma dokumentacji - Książka Ewidencji Kontroli

Dokumentacja kontroli zewnętrznej i wewnętrznej
Forma zapisu: pisemna
Osoba dysponująca: Artur Plizga - Zastępca Dyrektora
Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek za zgodą Dyrektora Muzeum.

Dokumentacja kontroli wewnętrznej - protokoły z inwentaryzacji zbiorów muzealnych

Forma zapisu: pisemna
Osoba dysponująca: Jolanta Dragan - Główny Inwentaryzator
Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek za zgodą Dyrektora Muzeum.

Dokumentacja kontroli wewnętrznej - sprzedaż wydawnictw, pamiątek objęta jest ewidencją wartościową towaru, materiały w magazynach objęte ewidencją ilościowo-wartościową
Forma zapisu: elektroniczna
Osoba dysponująca: Anna Stanisławska - Główny Księgowy
Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek za zgodą Dyrektora Muzeum.